Arctic Roe of Scandinavia

Siberian Sturgeon Caviar made in Sweden

We produce the world’s most exclusive food item in accordance with the strictest regulations in the world.

Arctic Roe sturgeon caviar bottle Arctic Roe sturgeon caviar lid

Arctic Roe wants to recruit a Manager for the caviar preparation process

August 17, 2021

Arctic Roe of Scandinavia AB söker chef för livsmedelsavdelningen/blivande platschef

Arctic Roe of Scandinavia AB (“AROS”) är en svensk pionjär inom störodling inomhus. Företaget fokuserar mycket på hållbarhet genom att re-cirkulera vattnet fiskarna bor i, följa varje fiskindivid med chip samt till stor del undvika slakt och istället mjölka dem på rom med jämna mellanrum. Anläggningen ligger i det nedlagda pappersbruket i Strömsnäsbruk nära E4:an mellan Ljungby och Markaryd. AROS producerar idag enbart störrom (svart kaviar). Verksamheten expanderar och nu söks en chef för livsmedelsavdelningen som även på sikt har möjlighet bli platschef.

Livsmedelsarbetet innebär att förbereda, medverka vid och därefter dokumentera tillverkningsprocessen av kaviar. På produktionsdagarna deltar 3 – 5 timanställda som varit med under längre tid. Detta är ett projektledararbete där noggrannhet och framförhållning är viktiga egenskaper. Kunskaper inom livsmedelshygien och livsmedelsprocesser är meriterande men inte ett krav. Företaget kommer att erbjuda internutbildning och därtill betala för deltagande i relevanta kurser i livsmedelsfrågor och liknande.

Livsmedelsframställningen går hand i hand med fiskhanteringen, och de två avdelningarna, fiskodlingen och livsmedelsframställningen, koordinerar sina arbetsuppgifter.

En platschef får det övergripande ansvaret för bägge avdelningarna inklusive fullt personalansvar.

Produktionsdagarna infaller inte med regelbundenhet utan kan bestämmas omkring 3 – 4 veckor i förväg. Antalet produktionsdagar var 2020 19 stycken. Under 2021 väntas de öka till omkring 30 stycken för att under 2022 bli i snitt 1 – 2 gånger i veckan. På varje produktionsdag går det en halv dag i förberedelser och en halv dag i dokumentering, lagerberäkning etc. Tillkommer sedan varuutlämning och varulagerskötsel. En webbshop kommer även att lanseras vilken kommer att kräva övervakning och hantering.

Arbetet i denna befattning underlättas om den ansökande:

  • Behärskar de grundläggande IT-programmen som Excel, Powerpoint och Word.
  • Pratar svenska
  • Har grundläggande färdigheter i engelska då kommunikation måste ske med bolagets utländska rådgivare från tid till annan.
  • Är intresserad av att lära sig färdigheter i en helt ny bransch i Sverige.
  • Är van vid att jobba självständigt, ta initiativ och att ligga i framkant av arbetsuppgifterna.

Livsmedelsarbetet har hittills skötts av bolagets verkställande direktör som pendlat från Stockholm. När verksamheten nu ökar i omfång måste en ansvarig boende inom pendlingsavstånd anställas. Den nye befattningshavaren kommer gå omlott med nuvarande för att få en introduktionsperiod.

Skulle en kandidat vara intresserad av mindre än en heltid kan sådana önskemål diskuteras. Möjligheter till delägarskap föreligger också.

Bolagets VD svarar på frågor från intresserade kandidater. Ansökningar i skrift med CV:n och löneanspråk tas emot på nedan kanaler.

Torbjörn Ranta
Arctic Roe of Scandinavia AB
@arcticroe
#arcticroeofscandinavia
Lagastigsgatan 6
28732 Strömsnäsbruk
070 8 855504
torbjorn.ranta@tranta.se