Arctic Roe of Scandinavia

Siberian Sturgeon Caviar made in Sweden

We produce the world’s most exclusive food item in accordance with the strictest regulations in the world.

Arctic Roe sturgeon caviar bottle Arctic Roe sturgeon caviar lid

Swedish Black Caviar is enjoyed at Grytsberg Golf- and Country Club

December 4, 2020

I Småland är valet enkelt. Här tillverkas världens mest exklusiva livsmedel, störrom eller svart kaviar, från fiskar som inte slaktas.

Det kan låta som en saga liknande mytologins gris Särminer som åts varje kväll för att återuppstå morgonen efter. Arctic Roe of Scandinavia AB är svensk pionjär inom framställning av störrom, förmodligen världens dyraste livsmedel.

Men i Sverige görs det inte som mestadels i världen i övrigt, där stora mängder fiskar slaktas för att producera den eftertraktade lyxprodukten. Här dödas nämligen inte en enda fisk. De svarta romkornen tas försiktigt om hand från varje enskild fisk en gång vartannat år. Därefter lever fisken vidare i lugn och ro i ett decennium eller mer.

Det här sättet att producera kaviar är spännande.

Störhonorna i Småland bor inte i en älv eller i en sjö. De bor inomhus i stora tankar på 3:e våningen av ett gammalt pappersbruk. I Sverige krävs nämligen att fiskarter som ej förekommer naturligt här hålls instängda. För att inte riskera att de blandas upp med de naturligen förekommande fiskarna i vattensystemen.

Detta ger en annorlunda affärsmodell som kännetecknas av hållbarhet, överblickbarhet, individuppföljning och minimalt fotavtryck i miljön. Vad tycker du – detta låter väl som en fiskodling i det 21: a århundradet? Där fiskindividerna och deras hälsa och välmående står i centrum.

Varför gör inte alla störodlare i världen så?

Svaret ligger i förutsättningarna som olika länders myndigheter ställer upp. I många länder i världen är fiskodling i öppna vatten fortfarande möjlig. Alla känner till hur de gigantiska norska laxodlarna verkar. Laxarna växer upp i enorma kassar ute i Atlanten och det finns inga speciella restriktioner på hur de lever, äter och lämnar sin avföring.

I ett sådant system kan stora volymer fisk odlas till låga kostnader. Det krävs inga lokaler att hyra, inga bassänger att bygga, inga vattenpumpar för att driva runt vattenflödet etc. I ett öppet system är det då mer ekonomiskt att odla stora mängder fisk utan att följa individerna.

Istället slaktar man fiskarna, tar ur rommen ur dem och säljer sedan fiskköttet som en biprodukt. Då lönar det sig inte att chippa fiskarna, hålla reda på dem och värna dem. En stor del av störodlarna i världen får fortfarande hålla sina fiskar i öppna vatten.

Att bevara varje enskild fisk är istället mer logiskt om fiskvolymerna är begränsade och kravet är att hålla dem inomhus. Varför slå ihjäl stora mängder fisk varje år för att endast få rom från en fisk en gång?

De olika förutsättningarna i världen i att driva störodling och producera världens största delikatess ger Arctic Roe en unik möjlighet.

Att tillverka världens mest exklusiva livsmedel – i enlighet med världens mest krävande regelverk. Det svenska.

Detta är ingen saga. Fisken Särimner finns i Småland. Prova dess kaviar. Den är utsökt!

Swedish black caviar