Arctic Roe of Scandinavia

Siberian Sturgeon Caviar made in Sweden

We produce the world’s most exclusive food item in accordance with the strictest regulations in the world.

Arctic Roe sturgeon caviar bottle Arctic Roe sturgeon caviar lid

December 20, 2019

Arctic Roe of Scandinavia är ännu ett ungt företag men siktar så klart på stjärnorna. En klart lysande stjärna är alltid den gigantiska staden London.

Arctic Roe har en aktieägare som är känd kock, talare och influencer – Fia Gulliksson, grundare av Food In Action. För närvarande är Fia posterad i just London där hon bl.a är med och bygger upp ett nytt kulinariskt centrum – Pantechnicon - en plats som hyllar nordisk och japansk kreativitet, mat och dryckeskultur. Utöver det bistår hon även nordiska nöjes-, mat- och dryckesproducenter med att närma sig den engelska marknaden. Den 11:e december arrangerade Food In Action, på uppdrag av Visit Sweden, en presslansering av det exklusiva hotellprojektet Arctic Bath i Lappland.

Eventet hölls i den svenska ambassadörens vackra residens i London och ett 40-tal journalister närvarade. En sparkling Arctic Breakfast serverades och där hade Arctic Roes Swedish Black Caviar en självklar huvudroll. Kaviaren ska förhoppningsvis smälta in väl på tungorna hos de lappländska hotellgästerna också. Gärna även hos de engelska konsumenter. Stjärnorna – här kommer vi...

Arctic Roe of Scandinavia is still a young company but of course aims for the stars. London is always a globally shining star.

Arctic Roe has a shareholder, Fia Gulliksson, founder of Food in Action, who is a well-known chef, speaker and influencer. Currently she works in London where she inter alia assists in launching a new culinary experience – the Pantechnicon, which acclaims Nordic and Japanese creativity, food- and beverages culture. Also, she advises Nordic leisure-, food- and beverages companies on how to approach the British market. On December 11, Food in Action, at request of Visit Sweden, hosted a press conference in London to launch the new exclusive hotel project "Arctic Bath" in Swedish Lapland.

The event took place in the Residence of the Swedish Ambassador and some 40 journalists were present. A sparkling Arctic breakfast was served where Swedish Black Caviar was a main component. The caviar will hopefully suit the hotel guests in Lapland fine. It would be good if that would apply also to British consumers. Stars – here we come ...

Arctic Roe Arctic Roe Arctic Roe